با تجربیاتمان از سال 2003موجب جلب اعتمادتان شده ایم
BALIN & BALIN Law Firm رسیدگی به حقوق شرکت ها

تاسیس٬انتقال سهام٬انحلال٬خرید و فروش وتغییر در ثبت فعالیت شرکتها.
شرکت های سرمایه گذاری خارجی، شرکت های مدیریت نمونه کارها.
تشکیل جلسات مجمع عمومی، تشکیل پرونده های لغو شرکت، اصلاحات در مقررات شرکت، افزایش سرمایه.
تصمیمات هیئت مدیره، مدیریت شرکت، نمایندگی وشرکت های وابستگی ها.
مجوز و مجوز توافقات انحصاری .

رسیدگی به حقوق املاک و مستغلات

قراردادهای فروش، قراردادهای پیش فروش برای املاک و مستغلات.
خرید املاک و مستغلات برای خارجیان در ترکیه. - نظارت بر معاملات و اخذ سند مالکیت ملک
ابطال سند مالکیت و اقدامات ثبتی جهت تشکیل پرونده ابطال.
جلوگیری از تصرف، تخریب،ضبط اموال ، تصرف عدوانی.
دعاوی لغو مشارکت.

رسیدگی و پیگیری حقوق مطالبات و ورشکستگی

وصول مطالبات
در صورت لزوم دریافت اخذ مجوز برای استفاده از مزایای مالیاتی .
جهت ابطال آن. منع تعقیب قضایی و پیگیری

رسیدگی به حقوق مناطق آزاد

تاسیس و پیگیری جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد.
در مناطق آزاد. ردیابی بدهکاران به شرکت.
حقوق گمرکی، معرفی روش های واردات و صادرات .
اخذ مجوز کاردر مناطق آزاد برای خارجی ها.

حقوق خانواده و ارث

طلاق، ادعای جبران خسارت و حقوق مستمری، تقسیم اموال.
ازدواج با خارجیان، طلاق در خارج از کشور، شناخت و اجرای تصمیمات قضایی خارجی.
حقوق ارث - قراردادها، پرونده ها و سایر معاملات .
تعیین سرپرست، حفاظت از حقوق محدود شده ها، مجوز فروش املاک .

حقوق اداری

صدور درخواست برای مراجع اداری.
ابطال و رسیدگی به تمامی دعاوی قضایی.

واسطه گری

تکنیک های جدید جهت حل اختلافات.
خدمات واسطه گری .