ما آماده کمک به شما در زمینه واسطه گری میباشیم

BALIN & BALIN Law Firm - Mediation دفتر حقوقی بالین & بالین علاوه بر خدمات حقوقی یکی از راه های حل مشکلات که خدمات واسطه گری میباشد را نیز انجام میدهد.وکیل اونر بالین با شماره سجلی 169وابسته به وزارت دادگستری جهت حل اختلافات طرفین، فعالیت های واسطه گری را نیز انجام میدهد. جهت اطلاعات بیشتر درباره روش جدید واسطه گری که به تازگی در کشورمان قانونی شده است ،سئوالات مد نظر شمارا در زیر جواب میدهیم.

واسطه گری یعنی چه؟

واسطه گری، در حال حاضر به عنوان رایج ترین و عملی ترین راه، جهت حل اختلافات از روش های دوستانه شناخته میشود.

در اصل وظیفه واسطه گر چیست؟

واسطه گر در این فرایند تصمیم گیرنده نیست.حتی به طرفین پیشنهاد هم ارایه نمی دهد وطرفین اختلافات را با توافق حل میکنند. واسطه گر می کوشد تا اختلاف اصلی و منافع اشخاص را مطرح کند و آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهد و راه حل های پیشنهادی را ارایه نماید،سپس طرفین راه حل های خود را مطرح نموده و در کنار این کار به درک بهتر از یکدیگر میرسند.