"2003'den Bu Yana Güveniniz ve Deneyimimizle..."
BALİN & BALİN Hukuk Avukatlık BürosuŞirketler Hukuku
 • Şirket kuruluşu, tasfiyesi, cins değişikliği, pay ve hisse devri, satın alma ve birleşmeler,
 • Yabancı sermayeli şirketler, portföy yönetim şirketleri,
 • Genel Kurul toplantıları, iptal davaları, ana sözleşme tadilleri, sermaye artırım
 • Yönetim Kurulu kararları, şirket yönetimi, temsil ve ilzamı
 • Lisans ve inhisari lisans sözleşmeleri


Gayrimenkul Hukuku
 • Satış sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
 • Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi – tapu işlemlerinin takibi
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Tevhid, ifraz, elatmanın önlenmesi, fuzuli işgal
 • Ortaklığın giderilmesi davaları


İcra & İflas Hukuku
 • Alacakların tahsili
 • Gerekmesi halinde aciz belgesi alınarak, vergi avantajı sağlanması
 • Takiplerin durdurulması ve iptali


Serbest Bölgeler Hukuku
 • Serbest Bölge şirket kuruluş ve işlemleri
 • Serbest Bölge firma alacak takipleri
 • Gümrük Mevzuatı, İthalat ve İhracat rejimleri
 • Yabancıların Serbest Bölge çalışma izinlerinin alınması


Aile ve Miras Hukuku
 • Boşanma, tazminat talepleri ve nafaka, mal rejimleri
 • Yabancılar ile evlilik, yurt dışında boşanma, yabancı yargı kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Miras hukuku - sözleşmeler, davalar ve diğer işlemler
 • Vasi tayini, kısıtlının haklarının korunması, gayrimenkullerin satış izni


İdare Hukuku
 • İdari merci başvurusu
 • İptal ve tam yargı davaları


Arabuluculuk
 • Alternatif çözüm teknikleri
 • Arabuluculuk hizmetlerinin verilmesi